Eqqarsarluaqqissaarneq atoruk

Forlaget skriver: Eqqarsarluaqqissaarneq atoruk – ilinniartissisumut ilitsersuut (Lærerens Ressourcebog til elevbogen) viser, hvordan filosofien og filosofiske samtaler kan bruges i undervisningen.
Iliniartitsisumut ilitsersuut indeholder tre overskuelige bud på, hvordan man kommer i gang med at filosofere med børn, og mange konkrete forslag til, hvordan man filosoferer over begreber og spørgsmål i forhold til grundbogens kapitler.
32 kopisider udfordrer eleverne til at bruge Sokrates´s, Platons og Aristoteles´ filosofi som analyseredskab på både nutidige og evigtgyldige problemstillinger i hverdagen.

Ilitsersuut klæder lærerne i Meeqqat atuarfiats Ældste trin på til at bruge filosofien og den filosofiske samtale i sprog-, historie-, samfundsfags- og kristendomskundskabsundervisningen.